Så fungerar det

För Dig i Din vardag

Vem är du och vad vill du uppnå?

                                   Lever du din egen dröm, eller någon annans?

Väljer du ditt liv? 

Det är vad vi på coachlinjen.se vill. 

Att du ska se de möjligheter som ligger framför dig, förstå den potential som du har inom dig och tillämpa den för att skapa ett liv som du vill leva.

Ta personligt ledarskap.

 • Söker du bättre självkänsla?
 • Behöver du hjälp att hantera stress, oro, ångest eller relationer?
 • Vill du ha mer syfte och klarhet i livet?
 • Vill du bli bättre på att sätta gränser?
 • Bryta dig fri från rädslor och begränsningar?
 • Eller något annat?


Se medlemserbjudanden 

Vårt öppningserbjudande var mycket uppskattat! Vi sätter regelbundet upp nya spännande erbjudanden - Håll ögonen öppna för att ta del av dessa! 

Utveckling ska finnas tillgänglig för alla som söker och behöver det. 
Vi verkar för att du ska se resultat i ditt liv. 
För det är du värd.

Coachning är en effektiv samtalsmetod som hjälper dig att gå dit du vill, göra det du vill göra, och lösa ditt liv på det sätt som du önskar. Ibland är vi förblindade av livet och står till och med oavsiktligt i vägen för vår egen utveckling. Då kan det vara effektivt att prata med en neutral person och coach, som ger en klarare bild av var vi står och vart vi är på väg, som ställer bra frågor och tror på vår förmåga, för personlig utveckling och mental hälsa helt enkelt!

Vi är professionella ICC certifierade livscoacher. 
Vi hjälper dig att utvecklas när du vill det. 

Få koll på läget!
Använd oss som Ditt bollplank - från livet, genom livet, hela livet! Enligt Gallupundersökningar (2014) visar siffror på att endast 16% av medarbetare i Sverige känner sig motiverade i sitt arbete - är det ok?
Ohälsotalet ökar i Sverige och fler människor är stressade eller utmattade.

För individer: blir mer produktiva, mer personlig utveckling i allt de gör, konstant. Mer självförtroende. Klara över sina mål och värderingar. Strävar efter att uppnå sina mål och leva i enlighet med sina värderingar. Lär sig mer och frigör blockeringar för att lära sig bättre. Blir klarare över vad de vill ha och kan ge i relationer. Utökad livskvalité, mer balanserade i livet, mer flexibel, mer intellekt stimulans att diskutera viktiga saker. Mer kreativa, blir mer den person de vill vara, blir förebilder för andra.

Inom Företag: Coaching är bevis på företagets åtagande att utveckla sina anställda. Coaching tillhandahåller en långtidsinvestering i optimalt utförande, lagarbete förbättras. Coaching bidrar till en stödjande organisatorisk kultur med hög moral. Coaching behåller nyckelanställda och undviker: kostnaden för omträning, förlust av företagskunskap till konkurrenter, nedgång i produktivitet när personal slutar. Coaching är det mest kostnadseffektiva sättet att lokalisera tillgångar på exakt de platser och individer som behöver dem.

Utvecklas du i din verksamhet, tillsammans med dina kollegor och i hela organisationen? Tydlighet, delaktighet och gemensamt sammanhang skapar och ökar engagemang. I en stabil organisation mår man bra och det sprider sig. Vinnare söker vinnare.

Samhälle: Vår tjänst är som sagt helt online baserad och därmed spelar det ingen roll för oss var en klient befinner sig geografiskt. Nedskärningar av personal, permitteringar och allmän osäkerhet får stora följder på människors mentala hälsa, dess trygghet och välbefinnande i stort. Att få samtala med en utbildad coach kan vara skillnaden mellan att hitta ett nytt jobb eller att fastna i arbetslöshet, utanförskap och social problematik.

Tjänster:
Beteende: sömn, vikt, rökning, ovanor, kost, träning
Kontroll: självkontroll, tanke-känslokontroll
Emotionella: stress, spänningsbesvär, oro, ångest, fobier, sinnestillstånd, rädslor.
Relationsproblem: tillgänglig och snabb ökad personlig utveckling, ångest
Situationsbetingade problem som hantering av stress, utmattning, psykisk ohälsa,
Utvecklingsområde, coachning för livet och livslång utveckling.

Behöver Du lösa en fråga eller fatta ett beslut?
Hitta nya perspektiv eller skapa förändring?
Karriärs funderingar eller vill börja på nytt?
Förlåta, acceptera eller gå vidare?
Bearbeta stress, ångest, känslor eller beteendemönster?
Prata med en neutral person?
Beteende, kontroll, situation, emotionellt, relation, utveckling eller problem?

Då kan coachning vara något för dig!

Coachingens antaganden:

Det vi kallar misslyckande är bara feedback.

 • Misslyckande är bara en bedömning av kortsiktiga resultat. Om du inte har nått ditt mål betyder det bara att du inte har nått ditt mål ännu.

Om du vill förstå, agera.

 • Lärdomen finns i görandet

Vi har redan alla resurser vi behöver eller kan skapa dem.

 • Det finns inga resurslösa människor, bara resurslösa tillstånd. Vår djupare visdom väntar på att upptäckas.

Allt beteende har ett positivt syfte.

 • Våra handlingar är inte slumpmässiga; vi försöker alltid uppnå något, även om vi kanske inte är klara över vad det är.

Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val.

 • Om du gavs ett bättre val enligt dina värden och övertygelser, skulle du ta det?

Du gör det bästa du kan.

 • Och du kan förmodligen göra bättre  

Du skapar din egen verklighet.

 • Vi fungerar som om de mentala kartorna var verklighet. De mentala kartorna vi skapar begränsar vår potential mer än något riktigt hinder från världen utanför.

Coaching är ett jämlikt, samverkande partnerskap.

 • Om du tycker att ett och ett bara blir två så är det bara för att du har glömt kraften i "och".

Klienten har svaren.

 • Coachen har frågorna.


Hur kan vi hjälpa dig?

Gå in och boka en tid som passar dig.
Har du frågor eller funderingar: info@coachlinjen.se Vi svarar inom 24 tim.
Varmt Välkommen!

Coaching är inte terapi eller rådgivning
Det finns många olika samtalsformer, vilket är fantastiskt när våra behov är så olika. En certifierad coach håller sig neutral, jobbar med frågor och tekniker för att du som kund själv ska hitta svaren på dina frågor.