Mental Träning (MT)

Vi erbjuder dig att köpa Mental Träning skapad av Lars Eric Uneståhl
 Börja gärna med program 1-4 som heter "Avspänning" och kostar 125 kr. Du kan även ladda ner appen "Skandinaviska Ledarhögskolan", via Google Play eller App Store i din Iphone, i vilken du hittar många mentala träningsprogram för olika ändamål. 

Mental Träning

Avspänning & Målbildsträning 1-2, del 1

De två första programmen syftar till:
- Att lära dig effektiv avspänning
- Att lära dig avspänd effektivitet
-Att öka känslan av lugn och inre trygghet
-Att skapa en inre "arbetsplats" (ett mentalt rum eller plats)

1) Muskulär avslappning

2) Mental avslappningMental Träning

Avspänning & Målbildsträning 3-4, del 2

De två sista programmen syftar till:

- Att öka självförtroendet och självkänslan
-Att programmera in framtids- och styrbilder
- Att genom målbilder få energi och motivation

3) Självbildsträning
4) Målbildsträning


Mental Träning

Omedveten Närvaro

Hur fungerar det?
Genom indirekta suggestioner ges hjärnan möjlighet att arbeta genom det omedvetna. Det är viktigt att ha tillit till processen och förstå att du i början inte märker effekterna, eftersom processen fortgår utanför medvetandet.

Så småningom blir effekterna medvetna och du börjar märka de förändringar och den utveckling som har skett.

.