GDPR

Dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@coachlinjen.se

Genom att beställa eller använda våra tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att akutcoach.se använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data. Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och vid individuella möten. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till ett telefon, videomöte eller ett personligt möte alternativt när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar med oss på sociala medier. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation: namn, ålder, kön, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation: swish, fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation - namn, ålder, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser - detaljer angående de tjänster du köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller nyhetsbrev som du läser.
 • Finansiell information - kreditvärdighet
 • Historisk information - tidigare köp, telefon, video eller personliga möten, betalningshistorik.
 • Enhetsinformation- t.ex. IP-adress

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

När du beställer produkter tjänster och tecknar avtal med oss

Kategori av uppgifter Personuppgifter Företagsuppgifter Företag/Organisation

Organisationsnummer
Adressuppgifter
Faktureringsinformation
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Telefonnummer
Meddelande

Tjänste- och produktinformation Tjänsteinformation, Produktinformation

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

När du kontaktar oss via webbformulär

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Namn

E-post

Telefonnummer

Företagsuppgifter Företag/Organisation

Organisationsnummer (i samband med anmälan/intresseanmälan)
Ärendeinformation * Meddelande
Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
E-post
Telefonnummer
* Titel

Företagsuppgifter Företag/Organisation 

Ärendeuppgifter * Meddelande

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter Namn
E-post
Rättslig grund: Samtycke.

När du är är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter 
Fotografier
Videofilmer

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om coachlinjen.se eller en väsentlig del av akutcoach.se tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om akutcoach.se kunder komma att delas vidare till den tredje parten, (efter ditt inhämtade godkännande) för att uppdraget ska kunna drivas vidare. Givetvis gäller då samma regleringar som är beskrivna här. Eventuella ändringar meddelas i förväg via vår hemsida och du kan alltid begära att hämta ut all information om dig samt att avregistrera den hos oss.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som är registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.

 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer att meddela ändring på www.coachlinjen.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@coachlinjen.se